Kültürel Turizm

Mesudiye’nin tüm tarihi ve doğal kültür varlıkları, her türlü kültürel etkinlikleri, tarihi ve güncel sanat eserleri kültürel turizmin kapsamı içerisindedir.

İlçenin kentsel, kırsal, doğal, arkeolojik ve tarihsel kültür varlıkları, ören yerleri, anıtsal yapılar, sivil mimari örnekleri, her türlü güncel sanat eseri ve etkinlikleri (resim, heykel, fotoğraf, şenlikler, festivaller, konserler, sergiler ve hepsinden önemlisi yirmi yılı aşkın bir süredir aksatılmadan sürdürülen kurultaylar), etnografya, botanik, flora ve fauna, folklor, yemek kültürü, sivil toplum kuruluşları, dini mekanlar ve motifler kültür turizmi konsepti içerisinde yeniden tanımlanarak tanıtılmayı beklemektedir.
22 yıldır istikrarlı bir şekilde sürdürülen Mesudiye Kurultayları sadece Mesudiye için değil Ordu içinde değerlendirilmesi gereken önemli bir kültür turizmi alternatifi olarak önümüzde durmaktadır.
Mesudiye ilçesi Holarktik flora alemi içerisinde yer alan Avrupa-Sibirya fitocoğrafya bölgesinde bulunmaktadır. Bölgenin alt bölgelerini oluşturan Öksin ve Kolşik floranın sınırını melet ırmağı oluşturur.
Mesudiye Gelişme Vakfı tarafından Melet Köprüsü üzerine asılan bir tabela ile bu önemli bilgi herkes tarafından bilinir hale getirilmiştir. Bu da başta coğrafyacıların ilgisini yöreye çekecek bir başka kültür turizmi potansiyeli taşımaktadır.
1990 yılında Mehmet Özsait tarafından yapılan arkeolojik çalışmalarda bulunan höyüklerde ilk kalkolitikten itibaren ilk Tunç çağı ve Frig çağına ait çeşitli buluntulara rastlanmıştır. Bu da göstermektedir ki yöre ilk çağlardan itibaren insan yerleşimine açılmıştır. Ancak bulunan höyüklerin tamamı neredeyse tahrip edilmiştir. Yöre daha kapsamlı bir arkeolojik araştırmaya tabi tutulunca kültür turizmi açısından önemli bulgulara erişileceği değerlendirilmektedir.
İnanıyoruz ki bu araştırmalar ortaya konulduktan sonra Mesudiye ve çevresinin doğal güzelliklerinin yanında neredeyse bir açık hava müzesi de olduğu ortaya çıkacaktır.