Yer İsimleri Tarihi

1455 1485 1520 1642–43 Bugünkü
Karye-i Herise Karye-i Hervise Karye-i Hervise Karye-i Herise (Herise) Çaltepe
Karye-i Lavus Karye-i Lavus Karye-i Lavus Karye-i Lağos Güzle
Mezra’a-i Kara Bâyezid
Karye-i Yahyalu
Karye-i Parscı Karye-i Parçı Karye-i Parçı Üçyol
Karye-i Taretyukarı Karye-i Taretyukarı Karye-i Taretyukarı (Mükemmel ziraat olunur)
Mezra’a-i Ulahlu
Mezra’a-i Atluyan
Mezra’a-i Neclü
Mezra’a-i Neclüvek Mezra’a-i Neclüvek
Mezra’a-i Karabayır Mezra’a-i Karabayır Karye-i Karabayır Karabayır
Karye-i Samuğa Karye-i Simuga Herise’nin mahal. (Çaltepe) Ortalan?
Karye-i Kızılcaviran Karye-i Kızılcaviran Afan=Çardaklı
Karye-i Ortaviran Karye-i Orta-viran Karye-i Orta viran Çavdarın mahallesi Ortalan?
Mezra’a-i Çavdar Karye-i Çavdar Karye-i Çavdar Çavdar
Karye-i Birabir Karye-i Birebir Karye-i Birebir Birebir
Karye-i Esedlü Karye-i Esedlü Karye-i Esedlü Esatlı
Mezra’a-i Türkköy Mezra’a-i Türk Köyü Karye-i Türkköyü Türkköyü
Mezra’a-i Yörükörün Mezra’a-i Yörükören (Türkörük)
Mezra’a-i Kışlacık Mezra’a-i Kışlacık (Tâbi-i Esedlü) Karye-i Kışlacık (?) Esatlıya tabi olduğu için Kışlacık olmalı
Mezra’a-i Söğüdözü Mezra’a-i Söğüdözü
Mezra’a-i Sarayseküsi Mezra’a-i Saray Seküsi Sarayderesi mah. güneyinde saray kalıntısının olduğu yer olabilir? (B.Y)
Mezra’a-i Çobanalanı Mezra’a-i Çoban Alanı Alanköy olabilir(B.Y)
Mezra’a Onarki Mezra’a-i Onarki Karye-i Onarki
Mezra’a-i Burnaz Mezra’a-i Burnaz Karye-i Burnaz Daylının mahallesi
Mezra’a-i Göçbeği Mezra’a-i Göcbeyi Karye-i Göçbey Göçbeyi
Mezra’a-i Taylu Mezra’a-i Taylu Karye-i Taylu Daylı
Karye-i Sarucalu Karye-i Saruca Sarucalu Karye-i Sarıca-i İslamiyye Müslim Sarıca Mesudiye mah.
Mezra’a-i Çiftlik Mezra’a-i Çiftlik Karye-i Çiftlik Çiftlik-Saruca
Mezra’a-i Sarucaluyukaru Mezra’a-i Sarucalu Yukaru Karye-i Sarıca-yı Diğer Sarıca
Mezra’a-i Gündoğmuş Mezra’a-i Gündoğmuş Karye-i Gündoğmuş Gündoğmuş Yardere mah.
Karye-i Başkeykuş Karye-i Başkeykuş Mezra’a-i Başkeykuş Karye-i Keykuş Keykuş Güneyce
Mezra’a-i Hevekse Mezra’a-i Hevekse
Mezra’a-i Mahmudalanı Mezra’a-i Mahmud Alanı Karye-i Hevekse nam-ı diğer Mahmud Alanı
Karye-i Arukmusa Karye-i Arukmusa Karye-i Arukmusa Arıkmusa
Mezra’a-i Kübdan Mezra’a-i Kübdan Karye-i Kübdan
Mezra’a-i Mübâriz Mezra’a-i Mübâriz
Karye-i Hatunviran Karye-i Hatunviran Karye-i Hatunviranı Bayırköy
Mezra’a-i Fisturi Mezra’a-i Fisturi Karye-i Fisdori Fistoru-Mesudiye mah.
Karye-i Andurlu Mezra’a-i Andurlu
Karye-i Begseküsi Karye-i Beğseküsi Karye-i Beğseküsü Beyseki
Mezra’a-i Çimemi Mezra’a-i Çimemi Kalenin batısında saray kalıntısı ve mezarlıklar var (B:Y), olduğu yer (1485)
Mezra’a-i Sarayderesi Mezra’a-i Saray Deresi Sarayderesi-Kalenin mah.
Mezra’a-i Ilışarlu Mezra’a-i Ilışarlu Karye-i Ilışar Ilışar
Karye-i İkşara Karye-i İkşara Karye-i İkşara Ekşere-Mesudiye mah.
Mezra’a-i Manol Mezra’a-i Manol Karye-i Manil Yardere
Mezra’a-i Abdillü Mezra’a-i Abdillü Mezra’a-i Abdillü Karye-i Abdilü Abdili
Karye-i Ulufaldaca Karye-i Ulufaldaca Karye-i Faldaca-yı Süflâ Aşağıgökçe
Karye-i Kiçifaldaca Karye-i Kiçifaldaca Karye-i Faldaca-yı Ulyâ Yukarıgökçe
Karye-i Bayraklu Karye-i Bayraklu Karye-i Bayraklı Bayraklı
Karye-i Mismilon Karye-i Mismilon Karye-i Mismilon Beşbıyık
Karye-i Tavara Karye-i Tavara Karye-i Tavara Tavara- Mesudiye mah.
Karye-i Hamzalu Karye-i Hamzalu Karye-i Hamzalu Karye-i Hamzalu Hamzalı
Mezra’a-i Gergeçi Karye-i Gergeçi Karye-i Gergeçi Güzelce
Mezra’a-i Cancuğaz Mezra’a-i Cancuğaz
Mezra’a-i Çukur-alanı Mezra’a-i Çukur-alanı Karye-i Çukuralan Çukuralan
Mezra’a-i Kıcı Mezra’a-i Kıcı Karye-i Kıcı Keykuşun mah. Güneyce
Karye-i Musalu Karye-i Musalu Karye-i Musalu Musalı
Mezra’a-i Busay Mezra’a-i Busay Karye-i Busay Bisey-Güvenli
Karye-i Kal’a-i Yasduradibi Karye-i Kal’a-i Yasduradibi Karye-i Yasdura Yastura= Yeşilçit
Karye-i Arpaalanı Karye-i Arpa Alanı Karye-i Arpaalanı Karye-i Arpaalanı Arpalan
Mezra’a-i Balıklu Mezra’a-i Balıklu Karye-i Balıklu Balıklı
Karye-i Uruspina Karye-i Uruspina Karye-i Rusbina Rösbene Gülpınar
Mezra’a-i Kışlacık Mezra’a-i Kışlacık
Karye-i İstavrilü Karye-i İstavrilü Karye-i İstavrilü Karye-i İstavri İstavru=Doğançam
Karye-i Bazarcıkköy Karye-i Bazarcık Karye-i Bazarcık
Mezra’a-i Aşod Mezra’a-i Aşod Karye-i Aşod Karye-i Aşod Aşut-Yavşanın mah.
Mezra’a-i Herközü Karye-i Herközü Herközü
Karye-i Karaviran Karye-i Karaviran Karacaören
Karye-i Muslu/Musulu Karye-i Kâfir Musalu Armutkolunun mah.
Mezra’a-i Armudkolu Karye-i Armudkolu Karye-i Armudkolu Armutkolu
Mezra’a-i Sunumi Mezra’a-i Sunumi Karye-i Sunumi Sülümü(?)= Yağmurlar (B.Y)
Karye-i Yavşan Karye-i Yavşan Karye-i Yavşan Yavşan
Karye-i Eskidir Karye-i Eskidir Karye-i Eskidir Karye-i Eskidir Kavaklıdere
Karye-i Divalı Yeveli olabilir mi? Yavli isimli kişi var (B.Y)
Karye-i Elmayurd Karye-i Elma Elmabükü? (B.Y) Bayırköy mah.
Mezra’a-i Beri Mezra’a-i Beri (Pîrî) Yeşilyurt-Yeşilce mah.
Mezra’a-i Yavadı Mezra’a-i Yavadı Karye-i Yavadı Yeşilce
Karye-i Başağrı Karye-i Başağrı Karye-i Başağrı Konacık
Mezra’a-i İnek-alanı Mezra’a-i Enekalanı Mezra-i Enekalanı İnalan
Mezra’a-i Ortaalanı Mezra’a-i Orta Alanı Karye-i Ortaalan Ortalan-Topçam
Mezra’a-i Yeniceköy Mezra’a-i Yenice Köy Yavadı-Yeşilce Yenice mah.
Mezra’a-i Anaşa Mezra’a-i Anaşa
Mezra’a-i Kotanı Mezra’a-i Kotanı Karye-i Kotanı Kotanı-Derinçay
Mezra’a-i Karıca Mezra’a-i Karıca Karye-i Karıca Karıca
Mezra’a-i Fiyez Mezra’a-i Fiyez Karye-i Fiyaz Dursunlu
Karye-i Şebhane Karye-i Şebhâne Şapana(Topçam)
Karye-i Nefs-i Gebeme Karye-i Nefs-i Gebeme ve Taz Tepe Karye-i Gebeme Topçam
Karye-i Ziller Karye-i Ziller Karye-i Zile Zile-Beyağaç
Mezra’a-i Çerçi Mezra’a-i Çerçi Karye-i Çerçi Çerçi
Mezra’a-i Ispanas Mezra’a-i İnsanşa Karye-i İspanasa Sarıyayla
Mezra’a-i Mesudalanı Mezra’a-i Mesud Alanı Karye-i Maksud Alanı Maksudalan-Mesudiye mah.
Mezra-i İmranşanlu Mezra-i İmranşâh
Mezra’a-i Çorak Mezra’a-i Çorak Karye-i Çorak
Mezra’a-i Kışlacık Mezra’a-i Kışlacık (Nâm-ı diğer Çakır Çiftliği)
Karye-i Keçilü
Mezra’a-i Okcu (Ulahlu) ?
Mezra’a-i Eriklü Karye-i Erik Erikköy
Mezra’a-i Atkoyan(Atluyan)
Mezra’a-i Çakırözü
Mezra’a-i Gülledüşdi Karye-i Geledişer Geldişer-Mesudiye mah.
Mezra’a-i Cahdı (Tâbi-i Bazarcık)
Karye-i İhvani Divalı, Yeveli olabilir mi? (B.Y)
Karye-i Celâl ma’a Endez
Karye-i Develü
Karye-i Alan
Karye-i Mirahor
Karye-i Âşıklu
Karye-i Karacaviran
Karye-i Şeyhlü
Karye-i Öğrek
Karye-i Karamerek Yuvalı
Karye-i Avkâşe
Karye-i Bağçeköy