Hidrografya

Necmi DEMİR
Prof. Dr. Abdullah SOYKAN

Melet ırmağı ilçenin en büyük akarsuyudur. Ayrıca Ordu ilinin en uzun ırmağıdır. Göndeliç tepesi ırmağın kaynağını oluşturur. Derin ve dik yamaçlı vadiler meydana getiren Melet ırmağı ilçe topraklarını terk ederek Karadeniz’e dökülür. Uzunluğu 143 km. olup havza genişliği 8,4 km.dir. Irmağın eğimi % 05,8 m.dir. Düzensiz bir debisi vardır.

Irmağın en büyük kolu 38 km. uzunluğunda Baldıran Suyu’ dur. Bu dere Arpaalan yakınlarından çıkarak Çavdar Köyü istikametine doğru akar, oradan bir kavis çizerek Esatlı, Türkköyü ve Ilışar köylerinin altından geçerek küçük bir şelale oluşturur ve Çaltepe köyü topraklarında Melet ırmağına karışır.

Bir diğer büyük kol Armutkolu köyü yakınlarından çıkar, Doğançam ve Kavaklıdere köylerinden geçerek ilçe merkezinden Melet Irmağı’na karışır. Beyağaç Köyü yakınlarından çıkarak Yeşilce Beldesi’nden geçen bir başka kolda Kale Köyü’nün altından geçerek Melet Irmağı’na karışır. Erdem Kırı yakınlarında çıkan Sahanlı Suyu ve Karabayır Köyü yakınlarında çıkan Alan Suyu ile beslenen Melet Irmağı Topçam yakınlarında Çağman Deresi’nin katılmasıyla daha da büyür.

Irmak üzerinde bol miktarda sazan balığı yetişir. Av mevsimlerinde ırmak kenarında balıkçılık köylülerce yapılır. Ticari amaçlı balıkçılık yapılmaz. Melet Irmağı’nın kaynağına yakın yerde çıkartılan kurşun madeni atıklarının Irmağa atılması Irmaktaki doğal hayatı önemli ölçüde etkilemiştir. İlkbahar mevsiminde kar erimelerinden dolayı taşmalar gözlenirken yazın yeşillik ve suyun birleşimiyle yerli turistler açısından mesire alanlarını oluşturur