Depremsellik

Necmi DEMİR
Prof. Dr. Abdullah SOYKAN

İlçemiz Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın hemen kuzeyinde yer alır. MTA Deprem Araştırma Dairesi tarafından hazırlanan Ordu Deprem haritasında Mesudiye 1. Derece deprem kuşağında yer almaktadır.

27 Mart 1898 tarihinde Hamidiye kazasında deprem olduğuna dair Karahisar-ı Şarki Mutasarrıflığından Dâhiliye Nezaretine bir telgraf çekilmiştir.

1939 Erzincan depreminde Mesudiye’nin % 70’inde hasar oluşmuş ve 270 kişi depremin yol açtığı hasar nedeniyle hayatını kaybetmiştir.