İklim

Necmi DEMİR

Prof. Dr. Abdullah SOYKAN
Mesudiye ilçesinde Karadeniz ile İç Anadolu Karasal iklimi arasında bir geçiş iklimi görülmektedir. Karadeniz sahil kuşağında görülen ılıman iklim şartları, ilçenin denize 58 km. uzaklıkta bulunması, yüksek dağ sıralarının bir set gibi ilçeyle deniz arasında uzanması ve ortalama yüksekliğinin 1300–1400 m. gibi fazla bir değer göstermesi nedeniyle iç kesimlere sokulamamaktadır. Mesudiye daha kuzeyde yer alması ve daha yüksek olması nedeniyle İç Anadolu ikliminden de ayrılmaktadır. Yazlar serin ve bazen yağışlı, kışlar ise sert geçmektedir.
Melet havzası, Oksin-Kolşik flora bölgelerini birbirinden ayırdığı gibi Karadeniz ve İç Anadolu iklimlerini birbirinden ayırır. Yöre zaman zaman her iki ikliminde özelliklerini göstermektedir. Yıllık ortalama sıcaklık sahile daha yakın olan Gölköy ile İç Anadolu iklim kuşağına daha yakın Koyulhisar mukayese edildiğinde Mesudiye her iki ilçeden de 8,7°C daha düşüktür.
İlçede meteoroloji istasyonun kapatılmış olması nedeniyle son yıllara ait veriler bulunmamaktadır. Ancak 1950–1970 yılları arasındaki 20 yıllık veriler Mesudiye’nin iklim şartları hakkında yeterli bilgiler vermektedir.
Mesudiye’nin maksimum sıcaklığı Temmuz ayında olup 40°C ve minimum sıcaklık değer Şubat olup – 27°C’yi görür. Yıllık yağış ortalaması 518,5 mm.dir. En yağışlı ay Mayıs olup 70,2 mm, en az yağış 7,7 mm. olup Ağustos ayında görülür. Yılın büyük bölümünde hava kapalı ve bulutludur. Bulutlu gün sayısı 197, kapalı gün sayısı 107, toplam açık gün sayısı 61’dir. Ortalama kar yağışlı gün sayısı 30’dur. En fazla kar yağışı Ocak ayında düşer. Rüzgârlar batı sektörlü olup Eylül ayında başlar ve yılın hemen her ayında devam eder.
Temmuz ve Ağustos ayları dışında tüm aylarda görülebilen kırağı İlçede sebze ve meyve tarımını engellemektedir. Ancak, İlçe kuzeyinde Topçam yöresinde denize yakınlık sebebiyle iklim yumuşamakta mısır ve fındık üretimi mümkün olabilmektedir.