Haberler

TDF 2013 Yürütme Kurulu Toplantısı Ankara’da Yapıldı

TDF 2013 Yürütme Kurulu toplantısı 30 Ocak 2013 günü saat 15.00’de Türkiye Büyük Millet Meclisi Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Toplantıya Danışma Kurulu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi, İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi, Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Aziz Ekşi, Danışma Kurulu üyeleri Engin Özmen ve Salih Erol, Yürütme Kurulu üyeleri Muzaffer Ünver ve Nuri Özmen, İstanbul Mesudiyeliler Derneği yöneticileri Recai Bilici ve Mustafa Vural, MEGEV personeli Ceren Sevimay, firma temsilcisi Toygun Kutay katıldı.

Toplantıda bütçe, kaynak, gelir-gider durumları ve organizasyon firmasının talepleri görüşülmüş olup Mart ayı sonuna kadar gelirlerin tahsil edilmesi ve bir miktar ödemenin organizasyon firması Serenas’a verilmesi konusunda görüş birliğine varıldı. 17 Şubat 2013 tarihinde İstanbul Şişli Belediye Salonu’nda yapılacak olan kurultay 2. Değerlendirme toplantısından sonra İstanbul’da bir Mesudiyeliler gecesinin yapılacağı ve burada TDF’na kaynak sağlanacağı konusunda İstanbul Mesudiyeliler Dernek Başkanı Salih Erol açıklamalarda bulundu.

2. duyurunun yapılmasına ve bir slogan belirlenmesine, bunun organizasyon firması Serenas tarafından yapılmasına ve sloganın firma yetkilisi Zerrin Hanım’ın önerileri doğrultusunda tespit edilmesi kararlaştırılmıştır. Bunların; Doğrudan Demokrasi ve Yerel Kalkınma, Doğrudan Demokrasi/Katılımcı Demokrasi, Doğru Demokrasi/Doğrudan Demokrasi, Demokrasiyle Kalkınma gibi en güzel ifade edilecek şekilde belirlenmesi. Ayrıca ikinci duyuruda sendikaların ilave edilmesi, güvenlik konusunda resmi güvenlik yerine sivil görevli Mesudiyeli gençlerin ve firma temsilcilerinin olması ve görevli kartlarının bulunması benimsenmiştir.

Konuşmacı profillerinin nasıl olacağı görüşülmüş, bunların belediye/meslek odası/kooperatif/vakıf/dernek/ajans/üniversite/sendika ve diğerlerinin gruplandırılarak 10 dakikalık söz verilmesi konuları görüşülmüş olup gelen oturum sayısı ve konusu, konuşmacı sayısı ve profili (grup, bölge vb) konularının gelecek taleplere göre bir sonraki toplantıda netleştirilmesi ve yürütme kurulu başkanı Aziz Ekşi’ye yetki verilmesi kararlaştırılmıştır.

Kurultay posterinin başka bir şekilde yeniden firmanın katkıları ile belirlenmesi kararlaştırılmıştır.

Ordu ve Mesudiye ile ilişkilerin ve iletişimin daha sık ve verimli yapılması, paydaşlarla daha yakın münasebette bulunulması kararlaştırılmıştır.

Mesudiye’deki toplantı salonu konusunda odalar birliğinden gelecek cevaba göre hareket edilmesi, Danışma Kuruluna alınacak Mesudiyeli hemşerilerimiz konusunda Yürütme Kurulu Başkanı Aziz Ekşi’nin yetkili kılınmasına, İstanbul Milletvekili Ordulu hemşerimiz Süleyman Çelebi’nin de iştiraki ile bir heyet halinde yeni Kültür ve Turizm Bakanı ile bir görüşme yapılarak projenin tanıtılmasına, ikinci kurultay değerlendirme toplantısında bu hususların geniş bir şekilde müzakere edilmesine karar verilmiştir.