İstatistiki Veriler

Necmi DEMİR
Prof. Dr. Abdullah Soykan

Mesudiye, Doğu Karadeniz bölümünün iç kesimlerinde ilimize 112 km. uzaklıkta üç tepe arasında Melet Irmağı ile Eskidir Deresi’ nin kesiştiği yerde kurulmuş tarihi ve kültürel yönden köklü bir ilçedir. İstatistik verilerine göre 107.616 nüfusa sahip olan ilçe, nüfusunun % 80’ini göç yolu ile dışarıya vermiştir. Cinsiyetin nüfusa dağılımına bakacak olursak; 53.792’si kadın, 53.824 erkektir (Şekil.4) Nüfus yoğunluğu km2’ye 24 kişidir.

Nüfus

Ortalama belde ve köy sayısına bakacak olursak ilçe merkezinin dışında 3 belde ve 57 köy vardır.

Nüfus

İlçe merkez nüfusu 1980 yılında 4940 iken, 1985 yılında 3181’e düşmüştür. 1997 yılında 5746’ya erişmişken daha sonra 2007 yılında 2206, 2009 yılında 3031, 2011 yılında ise 3144 olmuştur. 1997–2000 yıllarında büyümenin çok sağlıklı veriler olmadığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemiyle ortaya çıkmıştır. Şu anki verilerin daha gerçekçi olduğunu söyleyebiliriz.

Nüfus

1935 yılında 26689 olan Mesudiye İlçe nüfusu sürekli olarak artarak 1960 yılında 38864’e ulaşmıştır. Bu tarihten sonra artan göçün etkilerini de belirgin bir şekilde görebileceğimiz gibi 1990 yılında 22786’ya düşmüştür. 1997–2000 yıllarında tekrar yükselir gibi olmuş 2007 yılında 12129, 2009 yılında 14407, 2011 yılında ise 12739 olmuştur.

Nüfus

İlçe nüfusunda meydana gelen bu azalma Mesudiye nüfusunun Ordu nüfusu içerisindeki oranını da sürekli olarak düşürmüştür.

Nüfus