MESUDİYE İLÇE KURULTAYI 3. DEĞERLENDİRME TOPLANTISI ANKARA’DA YAPILDI

Mesudiye İlçe Kurultayı 3.Değerlendirme Toplantısı 21 Nisan 2013 tarihinde saat 13.45’de Mesudiye Gelişme Vakfı merkezi Kızılay Ankara’da Ankara Mesudiye Derneği Başkanı Nuri Özmen tarafından açıldı.

Divan Başkanlığı’na Oktay Ekşi, Başkan Yardımcılığına Nuri Özmen, Katip Üyeliğe Zafer Öztürk katılanların oy birliği ile seçildiler.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasını müteakip 2. Değerlendirme Toplantısı kararları, Kurultay Yürütme Kurulu Kararları okundu ayrıca katılanların görüşülmesini istedikleri hususlar divana iletilerek gündem maddelerine geçildi.

Yapılan görüşmeler neticesinde;

Karar No: 1
Güzel Mesudiye için Behiç Ekşi Ödülünün Kurultay Yürütme Kurulunca kararlaştırılan Mesudiye’nin Kalkınması ve Güzelleşmesi için yatırımda bulunan kişi veya kuruluşa verilmesine karar verildiği, katılımcıların bilgisine sunuldu.

Karar no: 2 Türkiye Demokrasi Formu TDF 2013 kapsamında;
a) Bütçe görüşmeleri sonrasında; Ankara Mesudiyeliler Derneği’nin 50.000 TL, İstanbul Mesudiyeliler Derneği ve Gençlik Platformu’nun 250.000 TL, Aka Gündüz Özdemir’in100.000 TL katkı koymasına, Mesudiye’de esnaflık yapanlardan bütçeye katkı konulmasının uygun olacağına bu husus ile ilgili Mesudiye Belediye Başkanı ve Mesudiye Yürütme Kurulu Başkanı İsa Gül’ün görevlendirilmesine,
b) Mesudiye Belediye Başkanlığı’nca TDF’2013 sonuna kadar görev yapmak üzere iletişimin sağlanması ve danışma amacı ile büro kurularak 1 adet eleman görevlendirilmesine,
c) Konaklama ile ilgili organizasyonun Sosyal Komite Başkanı Muzaffer Ünver başkanlığında, Feyzi Ünal, Nuri Özmen, Ertekin Karakaya, Muharrem Sarıgül, Mustafa Erdoğan ve Recai Binici’den oluşan bu komite tarafından yürütülmesine,
d) TDF’2013 yapılacağı zaman dilimi içerisinde oluşacak Otapark sorununun giderilmesi amacı ile yeni otopark alanlarının oluşturulması, otopark alanına yönlendirme yapacak görevlilerin belirlenmesi, Belediye önündeki meydan ve terminal alanına toplantı boyunca araç alınmaması konusunda Belediye Başkanı İsa Gül’ün çalışma başlatmasına,
e) TDF’2013 kapsamında yapılacak yayla gezisi konusunda Serenas Firması ile koordinasyonu sağlamak üzere Yeşilce Belediye Başkanı İ.Feyzi Ünal’ın görevlendirilmesine,
f) Kurultay kapsamında yapılacak tüm etkinliklerin Kurultay çerçevesinde yapılması, bu bağlamda Cuma akşamı yapılacak konser ve etkinliklerin Mesudiye Belediye Başkanlığı’nca yapılmasına,
g) TDF’2013 kapsamında Meclis Başkanı Cemil Çiçek’in Oktay Ekşi ve Belediye Başkanlarından oluşan bir heyet tarafından, Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Dinçer’in Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül ve uygun göreceği heyet ile davet edilmesine,
h) TDF’2013 kapsamında Mesudiye Kurultayı tarihi ile ilgili konuşmanın Oktay Ekşi tarafından yapılmasına,
i) Kurultay Açılışının Cuma günü yerine Cumartesi günü yapılarak Meşalenin yakılması, folklor vb etkinlik yapılarak halkın katılımının sağlanması, kortej eşliğinde esnafında davet edilerek Kurultay salonuna geçilmesine,
j) Mesudiye’de oluşan bölünmüşlüğün giderilmesi hususunda Kurultay Yürütme Kurulu Başkanı sıfatı ile Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül’ün görevlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Başkaca görüşülecek konu olmadığından yukarıdaki kararlar alınmış ve Divan Başkanı Oktay Ekşi toplantıyı kapatmıştır.